Webbutveckling

Om oss

QTE Development AB grundades under våren 2018 av tre civilingenjörsstudenter från LTH och KTH med syftet att förenkla digitala projekt. Utveckling är vår passion och vi har en starkt vilja att göra det möjligt för alla aktörer och verksamheter att hänga med i digitaliseringen!

Sedan starten har QTE Development expanderat i en rasande takt och vi är idag ett välbalanserat team med diverse olika förmågor. Totalt är vi 10 stycken konsulter med varierande tekniska kompetenser och erfarenheter, men den gemensamma nämnaren är att samtliga strävar efter att kontinuerligt utveckla sin egen förmåga. Detta gör att vi ständigt är i rörelse för att vara i framkanten av den tekniska utvecklingen.

Utöver de konsulter och utvecklare som vi har inhouse har vi ett brett nätverk av specialistkompetenser och samarbetspartners knutna till oss. Vi jobbar ständigt för att underlätta processen för dig som kund så att du ska slippa hålla kontakten med flera leverantörer. Låt oss hålla i alla trådar istället, så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vi hjälper er att ta en idé från tanke till verklighet, oavsett om ni är ett stort- eller litet bolag. Våra kunder varierar väldigt mycket i storlek men vårt förhållningssätt är alltid detsamma: du som kund ska bli riktigt nöjd!